Vi sikrer en enkel og kostnadseffektiv telefonihverdag ved å hente ut det største potensialet av markedets beste løsninger.


Mobilløsninger fra Telenor

Jobbmobil leverer komplette mobilløsninger og tilleggstjenester fra Telenor. 

 
de beste operatørene.png

Mobilløsninger fra Telia

Jobbmobil leverer komplette mobilløsninger og tilleggstjenester fra Telia. 


Drift og support

Jobbmobil tilpasser ledende telefoniløsninger slik at de møter bedriftens behov best mulig. Løsningene skal fungere optimalt i hverdagen, og vi er tett på kundene våre for å løse tekniske og praktiske utfordringer.

 
skjerm.jpg

Mobil og IT

Vi leverer alt av mobiltelefoner og -tilbehør, PC-er, møteromsløsninger, printere, etc. Snakk også med oss om reparasjon av mobiltelefoner og nettbrett. IT-driftstjenester leveres i samarbeid med en av Vestlandets ledende aktører.